Mät även direkt på batteriet innan BECen. Faller spänningen där på samma sätt är batteriet dåligt. Är det stabilt är det BECen som är klen.