Enligt bild:

- 1st 7x6
- 1st 6x4
- 4st King Kong 5x4 varav två är CW och två är CCW
- 1st 4.75x4.75
- 2st 5x3

Pris: Bud!