Problemet är väl bara att Funcopter inte tillverkas längre.