Du är såå välkommen. Man kanche tom får se dig ute på Lövlanda till våren. Vilket skulle behövas då heli-flygandet har minskat lite.