och video 3 för fintuning. det skiljer en hel del mellan OS och YS på nålning. os är mera förlåtande och är lättare att ställa in.
YS vill ha rätt inställning innan den morrar fint.