Den som lyckats med detta är lite sofistikerad.
Kanske har dom tagit fram verktyg som läser ut alla användare från vBulletin och sedan genererar PM till alla?

I så fall är säkert många andra vBulletin-användare också drabbade.

Som alltid, är det ju en ständigt pågående kamp mellan "dom onda" och "dom goda".
Kryphål täpps till, men det upptäcks hela tiden nya.

/Bo