Haft den liggandes länge så jag tror det är version 1
Pris? Vet ej ge ett bud