Jo det är ingen trivial uppgift ens om en kunde stå jämte med spakarna. Det är dock inte fullt så illa som enbart atmosfärstrycket ger sken av, eftersom gravitationen också är mycket lägre. Inte i paritet med trycket, men ändå.

Jag har fortfarande svårt att smälta att de –framgångsrikt– använder Skrycrane vid landningen av det hela.